Pidä Puujärvi puhtaana

Suojelemme Puujärveä, valuma-alueen luontoa ja lisäämme yleistä viihtyvyyttä.Puhdas vesistö on yhteinen asiamme


Taustalla Karjalohjan kirkon torni (Olli Kilpinen 2019)
Taustalla Karjalohjan kirkon torni (Olli Kilpinen 2019)

Miten sinä voit vaikuttaa?

Jokainen ranta-asukas pystyy tekemään vesien kannalta hyviä valintoja.


Kalastusluvat

Puujärven kalastusyhdistyksen kalastussäännöt.

Ravustusluvat

Puujärven kalastusyhdistyksen ravustussäännöt.

Luhju-hankkeen kuulumisia


Puujärven vesiensuojeluyhdistyksen jäsenet ovat maksaneet ylimääräisiä, vapaaehtoisia jäsenmaksuja 7.11.2019 mennessä 

8897 €. 

Kiitos!

Lahjoitukset Luhjunojan kunnostukseen

Puujärven vesiensuojeluyhdistyksen tilille

FI59 400600 10053227

Viestikenttään teksti "Luhju-hanke".

Luhju -hankkeen tavoitteena on vähentää Puujärven ravinnekuormaa.