Pidä Puujärvi puhtaana

Suojelemme Puujärveä, valuma-alueen luontoa ja lisäämme yleistä viihtyvyyttä.

Puhdas vesistö on yhteinen asiamme


Taustalla Karjalohjan kirkon torni (Olli Kilpinen 2019)
Taustalla Karjalohjan kirkon torni (Olli Kilpinen 2019)

Miten sinä voit vaikuttaa?

Jokainen ranta-asukas pystyy tekemään vesien kannalta hyviä valintoja.


Kalastusluvat

Puujärven kalastusyhdistyksen kalastussäännöt.

Ravustusluvat

Puujärven kalastusyhdistyksen ravustussäännöt.

Luhju-hankkeen kuulumisia


Puujärven vesiensuojeluyhdistyksen jäsenet ovat maksaneet ylimääräisiä, vapaaehtoisia jäsenmaksuja 7.11.2019 mennessä 

8897 €. 

Kiitos!

Lahjoitukset Luhjunojan kunnostukseen

Puujärven vesiensuojeluyhdistyksen tilille

FI59 400600 10053227

Viestikenttään teksti "Luhju-hanke".

Luhju -hankkeen tavoitteena on vähentää Puujärven ravinnekuormaa.