Yhteinen asiamme jo vuodesta 1967

Puujärven vesiensuojeluyhdistys ry on alallaan Suomen vanhin. Yhdistys perustettiin heinäkuussa 1967. Yhdistyksen kotipaikka on Karjalohja ja kohdealueena Puujärvi valuma-alueineen. Yhdistys on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon, luonnonsuojeluun keskittyvä yhdistys, jonka tarkoituksena on toiminta-alueensa vesistöjen ja luonnon suojeleminen sekä asukkaiden yleisen viihtyvyyden lisääminen.

Yhdistyksen tarkoitus on edistää vesien- ja luonnonsuojelua kokoamalla tietoa Puujärven ja Tesvärin tilasta, siihen vaikuttavista tekijöistä, vaikuttamalla maan- ja vedenkäyttösuunnitelmiin ja -hankkeisiin, tekemällä esityksiä ja tiedottamalla toiminnastaan ja vireillä olevista hankkeista.


Tavoitteen saavuttamiseksi vesiensuojeluyhdistys seuraa vesistön ja luonnon tilaa, on aloitteellinen ja edesauttaa luonnonsuojelutoimenpiteitä, kerää ja tuottaa tietoa luonnonsuojelun edistämiseksi sekä tiedotettavaksi jäsenistölleen ja muille toiminta-alueellaan asuville ja toimiville.

Yhdistyksen hallitus 2022-2023:

Hallituksen jäsen                Sähköposti                                      Puhelin 

Junno-Huikari Karoliina (pj) karoliina.junnohuikari@gmail.com 040 7388028

Jarmala Markku                    markku.jarmala@welho.com

Kataja Emma                         e.k.kataja@gmail.com                    040 7428320

Koivukoski Pekka                 pekoivuk@gmail.com                     044 587 8082 

Niemistö Hannu                    hannu779@gmail.com                   040 830 7560

Salonen Hannu                     hannu.i.salonen@gmail.com          050 309 2921

Selvenius-Hurme Liisa          liisa.selvenius@gmail.com

Kokouksissa myös

Kilpinen Olli (kunniapj)          ollikilpinen@gmail.com                         050 080 0866