Yhteinen asiamme jo vuodesta 1967

Puujärven vesiensuojeluyhdistys ry on alallaan Suomen vanhin. Yhdistys perustettiin heinäkuussa 1967. Yhdistyksen kotipaikka on Karjalohja ja kohdealueena Puujärvi valuma-alueineen. Yhdistys on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon, luonnonsuojeluun keskittyvä yhdistys, jonka tarkoituksena on toiminta-alueensa vesistöjen ja luonnon suojeleminen sekä asukkaiden yleisen viihtyvyyden lisääminen.

Yhdistyksen tarkoitus on edistää vesien- ja luonnonsuojelua kokoamalla tietoa Puujärven ja Tesvärin tilasta, siihen vaikuttavista tekijöistä, vaikuttamalla maan- ja vedenkäyttösuunnitelmiin ja -hankkeisiin, tekemällä esityksiä ja tiedottamalla toiminnastaan ja vireillä olevista hankkeista.

Tavoitteen saavuttamiseksi vesiensuojeluyhdistys seuraa vesistön ja luonnon tilaa, on aloitteellinen ja edesauttaa luonnonsuojelutoimenpiteitä, kerää ja tuottaa tietoa luonnonsuojelun edistämiseksi sekä tiedotettavaksi jäsenistölleen ja muille toiminta-alueellaan asuville ja toimiville.

Yhdistyksen hallitus 2019-2020

Hallituksen jäsen           Sähköposti                           Puhelin

Koivukoski Pekka (pj)      pekoivuk@gmail.com                044 587 8082
Jaakkola Leena               leena.jaakkola@wecandoit.fi    040 352 9332
Jarmala Markku               markku.jarmala@welho.com
Niemistö Hannu              hannu@bonware.com               040 830 7560
Salonen Hannu               hannu.i.salonen@gmail.com     050 309 2921
Salonen Marjatta             marjatta.salonen@welho.com  045 670 2760
Selvenius-Hurme Liisa    liisa.selvenius@gmail.com 


Kokouksissa myös
Lainema Eila (kirjanpito)  eila_lainema@hotmail.com
Kilpinen Olli (kunniapj)    ollikilpinen@gmail.com             050 080 0866