Ravustussääntö


Puujärven kalastusyhdistys ry.

Ravustussääntö

1. Ravustusaika on Puujärvessä, 21.7. klo 12.00 alkaen ja päättyen 15.9. klo 24.00.Puujärven ulkopuolelta pyydettyjen rapujen sumputus Puujärvessä on aina kielletty.

2. Ravustusoikeus. Puujärvessä saavat ravustaa siihen perhekuntaan kuuluvat henkilöt, joilla omistuksessaan tai vuokralla vakituinen tai vapaa-ajan kiinteistö Ilmoniemen, Pappilan, Pipolan, Nummijärven, Puujärven, Särkijärven tai Immolan kylässä.

Ravustaminen on sallittu koko järven vesialueella. Jos sama perhekunta omistaa tai vuokralaisena hallitsee useampia kiinteistöjä, saa se käyttöönsä vain yhden kiinteistön ravustusoikeuden.

Kalastuslaki muuttui vuoden 2024 alusta lähtien siten, että henkilöt 69-vuotiaisiin asti tulivat maksun piiriin, kuitenkin siten, että vuonna 2023 tai aiemmin 65 vuotta täyttäneet ovat edelleen vapautettuja kalastonhoitomaksusta.

Ostajan, joka on 18-69 -vuotias, on esitettävä myyjälle tosite valtion kalastonhoitomaksun suorituksesta tai tarvittaessa osoitettava olevansa vapautettu kalastonhoitomaksusta.

3. Ravun alamitta on, Karjalohjan ja Sammatin kalastusalueen vahvistamana, Puujärvessä 10 cm mitattuna otsapiikistä pyrstön keskimmäiseen kilpeen (tässä kohden säännös poikkeaa kalastuslain yleissäännöksestä, mutta se on laillinen ja siten ravustajia sitova). Ravustus sukeltamalla on kielletty.

4. Pyydysmäärä. Ravustus on sallittu 15:llä merralla, joissa kunkin kohossa pitää olla näkyvillä ravustuksen salliva ja vain kuluvan vuoden ravustusmerkki.

5. Ravustusluvat. Ravustusmerkin hinta on 5 €/kpl. Luvan ostamisen ehtona on 18 - 64 vuotiaille kalastonhoitomaksun suorittaminen. Merkkejä ei saa luovuttaa ravustusoikeuden omaavalta perhekunnalta ulkopuolisten käyttöön.

6. Älä laske pyydyksiäsi alle 20 m etäisyydelle toisen ravustajan pyydystä. Äläkä ravusta 50 m lähempänä toisen saunarantaa tai laituria silloinkaan, kun he eivät ole paikalla.

Tätä kohtaa tulkitaan tiheään rakennetuilla rantaosilla (kuten Kontola) siten, että 50 m rajoitusta ei sovelleta, kun rapumerta on laskettu ns. oman rantaviivan kohdalle, vaikkakin lähemmäs kuin 50 m naapurin saunarantaa tai laituria

7. Merkitse pyydyksesi kalastuslain mukaisesti (kohon korkeus 5 cm vedenpinnasta). Aseta pyydysmerkki näkyvästi, pyydysmerkkiin tulee lain mukaisesti merkitä merkin haltijan nimi sekä yhteystiedot, kalastuslain mukaan narun tulee olla painotettu tai uppoava. Laita kohoon vain kuluvan kauden rapupyydysmerkki.

8. Ravustukseen käytettyjen pyydysten ja välineiden siirto steriloimatta niitä vesistöstä toiseen kielletty. Täplärapujen istutukset ja siirrot on kielletty koko Suomessa.

9. Rapumerrat tulee kokea kerran vuorokaudessa, pilaantuneet syötit on fiksua tuoda rannalle ja kompostoida. Syötittömän rapumerran vedessä pito ja siten tapahtuva paikan varaus on kielletty.

Lupia myy kukkakauppa Unkalla liikkeen aukioloaikoina. Ellan kukasta saa myös Puujärven kartan hintaan 5 €.

Valvonta. Kalastusta ja ravustusta valvontaan; ota yhteys Olli Kilpinen 0500-800866 tai Mikko Suomela 050-329 1293, jos havaitset säännöistä poikkeavaa.

Jos käytätte samoja pyydyksiä Puujärven lisäksi muissa vesistöissä, on huomioitava Puujärvessä esiintyvä rapurutto.

Älä melua ja pauhaa, älä riko luonnon rauhaa! Muista nopeusrajoitus Puujärvellä 10 km/h.

Nämä säännöt on hyväksytty Puujärven kalastusyhdistys ry:n vuosikokouksessa.