Ravustussääntö

Puujärven kalastusyhdistys 

1. Ravustusaika on Puujärvessä, 21.7. klo 12.00 alkaen ja päättyen 15.9. klo 24.00. Kaikkien rapujen sumputus Puujärvessä on kielletty 16.9. - 21.7 klo 12 välisenä aikana. Puujärven ulkopuolelta pyydettyjen rapujen sumputus Puujärvessä on aina kielletty. Täplärapujen siirto vieraslajina on kielletty koko Suomessa.

2. Ravustusoikeus. Puujärvessä saavat ravustaa siihen perhekuntaan kuuluvat henkilöt, joilla omistuksessaan tai vuokralla vakituinen tai vapaa-ajan kiinteistö Ilmoniemen, Pappilan, Pipolan, Nummijärven, Puujärven, Särkijärven tai Immolan kylässä. Ravustusoikeus on sen kylän vesialueella, jossa lupin ostoon oikeuttava 1§:ssä tarkoitettu asuinpaikka sijaitsee. Jos sama perhekunta omistaa tai vuokralaisena hallitsee useampia kiinteistöjä, saa se käyttöönsä vain sen kiinteistön ravustusoikeuden sen kylän vesialueelle, jossa lupien ostoon oikeuttava 1§:ssä tarkoitettu asuinpaikka sijaitsee.

Pyydysmerkkejä ei saa luovuttaa kenenkään muun tai merkkien ostoon oikeudettoman ulkopuolisen käyttöön. Tämä määräys on ehdoton.

3. Ravun alamitta on, Karjalohjan ja Sammatin kalastusalueen vahvistamana, Puujärvessä 10 cm mitattuna otsapiikistä pyrstön keskimmäiseen kilpeen (tässä kohden säännös poikkeaa kalastuslain yleissäännöksestä, mutta se on laillinen ja siten ravustajia sitova).

4. Pyydysmäärä. Ravustus on sallittu 15:llä merralla, joissa kunkin kohossa pitää olla näkyvillä ravustuksen salliva ravustusmerkki. Ravustus sukeltamalla on kielletty.

5. Ravustusluvat. Ravustusmerkin hinta on 5 €/kpl ja niiden myynnissä noudatetaan kohdassa 2 mainittuja ehtoja. Luvan ostamisen ehtona on lisäksi 18 - 64 vuotiaille kalastonhoitomaksun suorittaminen. Ravusvuslupien myyjällä on oikeus tarkistaa ravustusoikeus sekä valtion kalastonhoitomaksun suoritus. Merkkejä ei saa luovuttaa ravustusoikeuden omaavalta perhekunnalta ulkopuolisten käyttöön.

Ravustuslupien myynti 21.7. klo 8.00 - 10.00. Muulloin ravustuskaudella lauantaisin klo 10.00 - 13.00, ravustuksen alkamisen sattuessa lauantaiksi, lupien myynti tapahtuu 21.7. aikataulun mukaisesti.

6. Älä laske pyydyksiäsi alle 20 m etäisyydelle toisen ravustajan pyydystä. Äläkä ravusta 50 m lähempänä toisen saunarantaa tai laituria silloinkaan, kun he eivät ole paikalla. Tätä kohtaa tulkitaan tiheään rakennetuilla rantaosilla (kuten Kontola) siten, että 50 m rajoitusta ei sovelleta, kun rapumerta on laskettu ns. oman rantaviivan kohdalle, vaikkakin lähemmäs kuin 50 m naapurin saunarantaa tai laituria. Laita pyydyksiin vain kuluvan kauden rapumerkki.

7. Merkitse pyydyksesi kalastuslain mukaisesti (kohon korkeus 5 cm vedenpinnasta). Aseta pyydysmerkki näkyvästi, pyydysmerkkiin tulee lain mukaisesti merkitä merkin haltijan nimi sekä yhteystiedot, kalastuslain mukaan narun tulee olla painotettu tai uppoava. Laita kohoon vain kuluvan kauden rapupyydysmerkki.

8. Puujärvessä vuosina 1995 ja -96 tapahtuneen rapuruton johdosta ravustukseen käytettyjen pyydysten ja välineiden käyttö muissa vesistöissä on KL 37 §:n mukaisesti kielletty, samoin rapujen siirto muihin vesistöihin. Täplärapujen istukset on kielletty koko Suomessa.

9. Rapumerrat tulee kokea kerran vuorokaudessa, pilaantuneet syötit on fiksua tuoda rannalle ja kompostoida. Syötittömän rapumerran vedessä pito ja siten tapahtuva paikan varaus on kielletty.

Lupia myy Ellan kukka Unkalla arkisin ti-pe klo 10.00 - 16.00 sekä viikonloppuisin liikkeen aukioloaikoina. Ellan kukasta saa myös Puujärven kartan hintaan 5 €. Karttaan on merkitty Puujärven kylien vesialueet.