Kalastussääntö

Puujärven kalastusyhdistys ry.

Kalastusääntö

1. Kalastusoikeus. Puujärvessä saavat kalastaa kolmen vuoden (2023-2025) kokeilujakson aikana, sen

perhekunnan jäsenet, jotka asuvat vakituisesti tai vapaa-ajallaan Karjalohjan kaupunginosan alueella. Jos

sama perhekunta omistaa tai vuokralaisena hallitsee useampia kiinteistöjä, saa se käyttöönsä vain yhden

kiinteistön kalastusoikeuden. Vesialueen omistajan (sopimuksen mukaan edustaja on Puujärven kalastus-

yhdistys ry.) lupa tulee olla kalastettaessa kiinteillä pyydyksillä tai useammalla kuin yhdellä vieheellä.

Edellä mainittujen kalastukseen oikeutettujen lisäksi "Viehelupia" myydään viikkolupina kohdassa kaksi

mainitulla tavalla. Pilkkiminen ja onginta eivät edellytä lupaa.

2. Viehekalastusluvat: Vieheluvan hinta on kalastusoikeuden omaavilta (kohta 1) 10 €/vuosi, luvalla saa

käyttää venekohtaisesti kuutta vapaa ja yhtä viehettä vapaa kohden. Ulkopuolisille myytävä 10 euron

hintainen lupa on voimassa 7 vrk myyntipäivästä lähtien. Viehelupa on henkilökohtainen ja on voimassa

koko järven alueella.

Ostajan on esitettävä myyjälle tosite valtion kalastonhoitomaksun suorituksesta sekä tarvittaessa osoitettava

olevansa vapautettu kalastuksenhoitomaksusta.

Kalastonhoitomaksulla 18-64 vuotiaat saavat käyttää yhtä viehettä, alle 18 ja yli 64 vuotiaat on vapautettu

kalastonhoitomaksusta.

3. Kiinteiden pyydysten pyydysmerkit (pyydysmerkki on lain tarkoittama vesialueen omistajan myöntämä

lupa kalastukseen kiinteillä pyydyksillä) oikeuttavat kalastamaan niiden sääntöjen mukaisilla kiinteillä

pyydyksillä. Merkit ovat perhekuntakohtaisia ja niillä saa kalastaa seisovilla pyydyksillä koko Puujärven

vesialueilla. Pyydysmerkkejä ei saa luovuttaa kenenkään muun tai merkkien ostoon oikeudettoman

ulkopuolisen käyttöön.

Pyydysmerkkejä saa lunastaa enintään 6 kpl perhekuntaa kohden ja niiden hinta on 10 € kpl. Pyydysmerkin

lunastamalla on oikeus kalastaa seuraavasti ns. seisovilla pyydyksillä yhtä pyydysmerkkiä kohden joko;

1 verkko/30m tai 1 katiska tai 1 rysä tai 1 madesuppilo tai 1 pitkäsiima enintään 100 koukkua tai 10

kappaletta hauki- tai madekoukkuja.

Pyydysmerkkien ostajan on esitettävä myyjälle tosite valtion kalastonhoitomaksun suorituksesta sekä

tarvittaessa osoitettava olevansa vapautettu kalastuksenhoitomaksusta.

4. Pyydysmääräykset. Verkon solmuvälin tulee olla 50 mm tai suurempi ja korkeus enintään 5 m.

Rannan tuntumassa enintään 5 m syvyydessä voidaan käyttää myös tiheämpiä verkkoja särkikalojen ja

ahventen pyyntiin.

Esim. muikkuja voi pyytää selkävesiltä verkoilla, joiden solmuväli on 18 - 30 mm.

Verkkoyksikön pituus on 30 m, alkavaa 30 m kohden tulee olla pyydysmerkki..

Järvilohen ja taimenen alamitta on 60cm. Kuhan alamitta on 42 cm.

5. Kieltoja ja määräyksiä. Tuulastus ja sukelluskalastus ovat kiellettyjä.

Merkitse pyydyksesi kalastuslain mukaisesti. Aseta pyydysmerkki näkyvästi lippuun, pyydysmerkkiin tulee

lain mukaisesti merkitä merkin haltijan nimi sekä yhteystieto. Kalastuslain mukaan lippu tulee olla verkon

molemmissa päissä, narun tulee olla uppoava tai painotettu.

Laita pyydyksiisi vain kuluvan kauden pyydysmerkki.

Älä laske pyydystäsi liian lähelle toisen kalastajan pyydystä tai sen yli. Äläkä kalasta 50 m lähempänä toisen

saunarantaa tai laituria.

Älä jätä perkuujätteitä lojumaan luontoon, laita ne talousjätteisiin, jos et kompostoi niitä.

6. Valvonta. Kalastusta ja ravustusta valvontaan; ota yhteys Olli Kilpinen 0500-800866 tai Mikko Suomela

050-329 1293, jos havaitset poikkeavaa.

Lupia myy kukkakauppa Unkalla liikkeen aukiolo-aikoina.

Jos käytätte samoja pyydyksiä Puujärven lisäksi muissa vesistöissä, on huomioitava Puujärvessä esiintyvä rapurutto!