Kalastussääntö

Puujärven kalastusyhdistys 

1. Kalastusoikeus. Puujärvessä saavat kalastaa sen perhekunnan jäsenet, jotka omistavat kiinteistön tai joilla on vuokrakiinteistö Puujärven kalastusyhdistykseen kuuluvien Ilmoniemen, Pappilan, Pipolan, Nummijärven, Puujärven, Särkijärven tai Immolan kylien alueella. Jos sama perhekunta omistaa tai vuokralaisena hallitsee useampia kiinteistöjä, saa se käyttöönsä vain yhden kiinteistön kalastusoikeuden. Edellä mainittujen kalastukseen oikeutettujen lisäksi "Viehelupia" myydään viikkolupina kohdassa kaksi mainitulla tavalla.

2. Viehekalastusluvat. Vieheluvan hinta on 10 €/vuosi, luvalla saa käyttää venekohtaisesti kuutta vapaa ja yhtä viehettä vapaa kohden. Vuoden loppuun saakka voimassa oleva uistinlupa on vain Puujärven 1§:ssä mainituille kalastusoikeuden haltijoille. Muille myytävä lupa on voimassa 7 vuorokautta myyntipäivästä lähtien. Lupa on henkilökohtainen ja on voimassa koko järven alueella.

Kalastonhoitomaksulla 18-64 vuotiaat saavat käyttää yhtä viehettä, alle 18 ja yli 64 vuotiaat on vapautettu kalastonhoitomaksusta. Käytettäessä useampaa viehettä, tulee siihen olla vesialueen omistajan lupa. Kiinteillä pyydyksillä pyydettäessä tulee kaikilla olla vesialueen omistajan lupa.

3. Kiinteiden pyydysten pyydysmerkit (pyydysmerkki on lain tarkoittama vesialueen omistajan myöntämä lupa kalastukseen kiinteillä pyydyksillä) oikeuttavat kalastamaan niiden sääntöjen mukaisilla kiinteillä pyydyksillä) ovat perhekuntakohtaisia ja niillä saa kalastaa seisovilla pyydyksillä koko Puujärven vesialueilla.

Pyydysmerkkejä ei saa luovuttaa kenenkään muun tai merkkien ostoon oikeudettoman ulkopuolisen käyttöön. Tämä määräys on ehdoton.

Pyydysmerkkejä saa lunastaa enintään 6 kpl perhekuntaa kohden ja niiden hinta on 10 € kpl. Pyydysmerkin lunastamalla on oikeus kalastaa seuraavasti ns. seisovilla pyydyksillä koko Puujärven vesialueilla yhtä pyydysmerkkiä kohden joko;

1 verkko/30m tai 1 katiska tai 1 rysä tai 1 madesuppilo tai 1 pitkäsiima enintään 100 koukkua tai 10 kappaletta hauki- tai madekoukkuja.

Merkitse pyydyksesi kalastuslain mukaisesti. Aseta pyydysmerkki näkyvästi kohoon tai lippuun, pyydys-merkkiin tulee lain mukaisesti merkitä merkin haltijan nimi sekä yhteystiedot. Kalastuslain mukaan narun tulee olla painotettu tai uppoava. Laita pyydyksiin vain kuluvan kauden pyydysmerkki.

4. Pyydysmääräykset. Verkon, joka on tarkoitettu taimenen tai järvilohen pyyntiin, solmuvälin tulee olla 60 mm tai suurempi ja korkeus enintään 5 m. Rannan tuntumassa enintään 5 m syvyydessä voidaan käyttää myös tiheämpiä verkkoja särkikalojen ja ahventen pyyntiin.

Esim. muikkuja voi pyytää selkävesiltä verkoilla, joiden solmuväli on 18 - 30 mm. 

Verkkoyksikön pituus on 30 m, alkavaa 30 m kohden tulee olla pyydysmerkki..

Vuoden 2008 alusta lähtien on pienin sallittu solmuväli 60 mm

Järvilohen ja -taimenen alamitta on 60 cm. Kuhan alamitta on 42 cm.

5. Kieltoja ja määräyksiä. Tuulastus ja sukelluskalastus ovat kiellettyjä.

Merkitse pyydyksesi kalastuslain mukaisesti.

Älä laske pyydystäsi liian lähelle toisen kalastajan pyydystä tai sen yli. Äläkä kalasta 50 m lähempänä toisen saunarantaa tai laituria.

Älä jätä perkuujätteitä lojumaan luontoon, laita ne talousjätteisiin, jos et kompostoi niitä.

6. Valvonta. Kalastusta ja ravustusta valvontaan; ota yhteys Olli Kilpinen 0500-800866 tai Mikko Suomela 050-329 1293 jos havaitset poikkeavaa.

"Älä melua ja pauhaa, älä riko luonnon rauhaa!"

Muista nopeusrajoitus Puujärvellä 10 km/h.

Lupia myy Ellan kukka Unkalla liikkeen aukiolo-aikoina.

Nämä säännöt on hyväksytty Puujärven kalastusyhdistys ry:n vuosikokouksessa 30.12.2021