Kalastussääntö

Puujärven kalastusyhdistys ry.

Kalastusääntö

1. Kalastusoikeus. Puujärvessä saavat kalastaa kolmen vuoden (2023-2025) kokeilujakson aikana, sen perhekunnan jäsenet, jotka asuvat vakituisesti tai vapaa-ajallaan Karjalohjan kaupunginosan alueella. Jos sama perhekunta omistaa tai vuokralaisena hallitsee useampia kiinteistöjä, saa se käyttöönsä vain yhden kiinteistön kalastusoikeuden. Vesialueen omistajan (sopimuksen mukaan edustaja on Puujärven kalastus-yhdistys ry.) lupa tulee olla kalastettaessa kiinteillä pyydyksillä tai useammalla kuin yhdellä vieheellä.Edellä mainittujen kalastukseen oikeutettujen lisäksi "Viehelupia" myydään viikkolupina kohdassa kaksi mainitulla tavalla. Pilkkiminen ja onginta ovat jokaisen oikeuksia.

2. Viehekalastusluvat: Vieheluvan hinta on kalastusoikeuden omaavilta (kohta 1) 10 €/vuosi, luvalla saa käyttää venekohtaisesti kuutta vapaa ja yhtä viehettä vapaa kohden. Ulkopuolisille myytävä 10 euron hintainen lupa on voimassa 7 vrk myyntipäivästä lähtien. Viehelupa on henkilökohtainen ja on voimassa koko järven alueella.

Kalastuslaki muuttui vuoden 2024 alusta lähtien siten, että henkilöt 69 vuotiaisiin asti tulivat maksun piiriin, kuitenkin siten, että vuonna 2023 tai aiemmin 65 vuotta täyttäneet ovat edelleen vapautettuja kalastonhoitomaksusta.

Ostajan, joka 18-69 -vuotias, on esitettävä myyjälle tosite valtion kalastonhoitomaksun suorituksesta sekä tarvittaessa osoitettava olevansa vapautettu kalastuksenhoitomaksusta.

Kalastonhoitomaksun suorittaneet sekä siitä vapautetut saavat kalastaa yhdellä vieheellä.

3. Kiinteiden pyydysten pyydysmerkit (pyydysmerkki on lain tarkoittama vesialueen omistajan myöntämä lupa kalastukseen kiinteillä pyydyksillä) oikeuttavat kalastamaan niiden sääntöjen mukaisilla kiinteillä pyydyksillä. Merkit ovat perhekuntakohtaisia ja niillä saa kalastaa seisovilla pyydyksillä koko Puujärven vesialueilla. Pyydysmerkkejä ei saa luovuttaa kenenkään muun tai merkkien ostoon oikeudettoman ulkopuolisen käyttöön.

Pyydysmerkkejä saa lunastaa enintään 6 kpl perhekuntaa kohden ja niiden hinta on 10 € kpl. Pyydysmerkin lunastamalla on oikeus kalastaa seuraavasti ns. seisovilla pyydyksillä yhtä pyydysmerkkiä kohden joko; 1 verkko/30m tai 1 katiska tai 1 rysä tai 1 madesuppilo tai 1 pitkäsiima enintään 100 koukkua tai 10 kappaletta hauki- tai madekoukkuja.

Pyydysmerkkien ostajan on esitettävä myyjälle tosite valtion kalastonhoitomaksun suorituksesta sekä tarvittaessa osoitettava olevansa vapautettu kalastuksenhoitomaksusta.

4. Pyydysmääräykset. Verkon solmuvälin tulee olla 50 mm tai suurempi ja korkeus enintään 5 m. Rannan tuntumassa enintään 5 m syvyydessä voidaan käyttää myös tiheämpiä verkkoja särkikalojen ja ahventen pyyntiin.

Esim. muikkuja voi pyytää selkävesiltä verkoilla, joiden solmuväli on 18 - 30 mm.

Verkkoyksikön pituus on 30 m, alkavaa 30 m kohden tulee olla pyydysmerkki..

Järvilohen ja taimenen alamitta on 60 cm. Kuhan alamitta on 42 cm.

5. Kieltoja ja määräyksiä. Tuulastus ja sukelluskalastus ovat kiellettyjä. 

Merkitse pyydyksesi kalastuslain mukaisesti. Aseta pyydysmerkki näkyvästi lippuun, pyydysmerkkiin tulee lain mukaisesti merkitä merkin haltijan nimi sekä yhteystieto. Kalastuslain mukaan lippu tulee olla verkon molemmissa päissä, narun tulee olla uppoava tai painotettu.

Laita pyydyksiisi vain kuluvan kauden pyydysmerkki.

Älä laske pyydystäsi liian lähelle toisen kalastajan pyydystä tai sen yli. Äläkä kalasta 50 m lähempänä toisen saunarantaa tai laituria.

Älä jätä perkuujätteitä lojumaan luontoon, laita ne talousjätteisiin, jos et kompostoi niitä.

6. Valvonta. Kalastusta ja ravustusta valvontaan; ota yhteys Olli Kilpinen 0500-800866 tai Mikko Suomela 050-329 1293, jos havaitset poikkeavaa.

Lupia myy kukkakauppa Unkalla liikkeen aukiolo-aikoina.

Jos käytätte samoja pyydyksiä Puujärven lisäksi muissa vesistöissä, on huomioitava Puujärvessä esiintyvä rapurutto!