0-kuitu ja muut maanparannuskuidut 

25.05.2020

Nollakuitu on metsäteollisuuden prosesseissa syntynyttä hienojakoista puuainesta. Nollakuitu ja muutkin puukuidut saattaisivat olla hyvä tapa sitoa fosforia pelloille. Kuidut lisäävät luontaisesti humusta ja niihin voidaan tarvittaessa myös imeyttää/lisätä mineraaleja (lannoitteita, typpeä). 0-kuitu hyväksytään myös luomuviljelyssä.

Artikkeleita:


Kuva on Tyynelän tilan sivujen Maanparannus-osiosta.