Hajajätevesineuvonta jatkuu

09.02.2020

Aamun Länsi-Uusimaassa on artikkeli "Hajajätevesineuvonta jatkuu". Aiemmin tehtävä oli keskitetty valtioavusteiselle Linkki-hankkeelle, nyt rahoituksen hoitavat alueen kunnat. Linkki-hanke on päättynyt 31.10.2019 ja sen loppuraportti on julkaistu.

Artikkelista käy ilmi, ettei kunnissa tiedetä, onko kiinteistöillä tehty jätevesilain/asetuksen edellyttämiä toimenpiteitä.

LUVY:n "Haja-asutuksen jätevedet"-sivu tietää Linkki-hankkeen loppuraportista: "Kenttäkaudella 2019 LINKKI-hanke tavoitti kartoitus- ja neuvontakäynneillään yhteensä 641 kiinteistöä ja 1 279 henkilöä liittyen haja-asutusalueiden jätevesiin. Neuvontaa jatketaan myös vuonna 2020 kuntien rahoittamana." Ko. sivulla on myös neuvojien yhteystietoja.