Jätevesijärjestelmät kuntoon!

21.06.2020
Lämpö ja ravinteet saavat levät kasvamaan vedessä. Puujärven veden ravinteet (merkittävin fosfori) ovat pääosin peräisin ulkoisista lähteistä (laskuojat, hajajätevedet). Vielä ilmoituksia levistä ei ole tullut, mutta olosuhteet ovat otollisia.

 

Haja-asutusalueilla, kuten Puujärven valuma-alueella asukkaat ovat itse velvollisia huolehtimaan omasta talousveden hankinnasta, jätevesien käsittelystä ja niiden pois johtamisesta. 

Suomen ympäristökeskus SYKE on kerännyt hankkeessa "MunPutsari - Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien käyttäjäkokemuspankki" tietoja siitä, mitä mieltä käyttäjät ovat jäteveden puhdistamoistaan.


Juhannuksen alla jätevesijärjestelmien valmistaja Vestelli julkaisi kaupallisilla sivustoilla (rakentaja.fi, puutarha.net,...) artikkelin "Mistä jätevesijärjestelmän hinta muodostuu?"


Laitetaan jätevesijärjestelmät kuntoon!


Pekka Koivukoski