Jätevesiasetus unholasta!

26.07.2021

Jäteveden käsittelyn lainsäädäntöä uudistettiin ja rantakiinteistöjen jätevesijärjestelmien piti olla kunnossa 31.10.2019 mennessä.

Etelä-Suomen Sanomat kaivaa pääkirjoituksessaan 24.7.2021 Puujärven vedellekin tärkeän jätevesiasetuksen unholasta. Viime vuosina Puujärven valuma-alueelle on rakennettu muutamia uusia imeytysalueita ja pienpuhdistamoja. Kiitos jätevesijärjestelmiään kunnostaneille!

Nyt helteiden vielä palatessa on kuitenkin hyvä miettiä, ovatko kiinteistön jätevesiasiat lainsäädännön edellyttämässä kunnossa. Ennen roudan tuloa ennättää paitsi kaivaa jätevesiasetus unhon suosta, myös kaivattaa lain edellyttämät jätevesiputket ja puhdistusjärjestelmät kiinteistölle, jos ne vielä puuttuvat.

Saostuskaivojen, umpisäiliöiden, suodatusjärjestelmien, imeytysputkistojen, pumppaamoiden jne. kuntoa on myös tarkkailtava. Ja mm. saostuskaivot ja umpisäiliöt on aika ajoin tyhjennettävä, suodattimet puhdistettava tai vaihdettava, saostuskemikaalia lisättävä, jne..


Pekka Koivukoski