Jätevesiasiaa

15.04.2018

Ranta-asutuksen ja kesämökkien jätevesijärjestelmiä tehostettava!

Pekka Koivukoski 

Ympäristönsuojelulain muutos ja uudistettu hajajätevesiasetus edellyttää jätevesijärjestelmän uudistusta 31.10.2019 mennessä, mikäli kiinteistö sijaitsee pohjavesialueilla tai sadan metrin päässä vesistöistä.

- Jätevesien käsittelyn tehostaminen koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä ja uudisrakennuksia. Uudisrakennuksilla jätevesien käsittely ratkaistaan rakennusluvan yhteydessä.
- Yli sadan metrin päässä rannasta olevilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmän tehostamiselle ei ole lain määräaikaa.
- Näissä kiinteistöissä jätevesijärjestelmä on kunnostettava määrättyjen korjaus- ja muutostöiden yhteydessä. Näitä ovat muun muassa vesivessan rakentaminen, talousjätevesijärjestelmän uusiminen tai muu rakennuslupaa vaativa iso remontti.

Kts. tarkemmin Jätevesiopas