Kipsi

21.02.2020

Kipsi vähentää fosforin kulkeutumista pelloilta vesistöihin. Jo Luhju-hankeen ensi vaiheessa selvisi, ettei kipsiä voida käyttää Luhjunojan valuma-alueella. Kipsi sisältää sulfaattia, jota kulkeutuisi Puujärveen. On vaara, että lisääntynyt sulfaattipitoisuus irrottaisi pohjasedimentin fosforia levien ravinnoksi.

Artikkeleita: