Laulujoutsen

25.07.2018Kevään aikaisin havainto: 16.3.2017
Syksyn viimeisin havainto: 1.1.2016
Suurin määrä: 10 lintua 7.6.2017

Timo Lainema 27.12.2016 klo 12.42 [ 25.7.2018 klo 23.27 päivitetty ] 

Laulujoutsenen ahdinko ja viime vuosikymmenien kannan nousu ovat varmasti kaikille tuttuja. Nykyisin 2010-luvun loppupuolella laulujoutsen on jo niin yleinen lintu, että sen näkeminen ei herätä ihan samanlaisia riemuntuntemuksia kuin vaikka 80-luvulla. Toki laulujoutsenen kohtaaminen sykähdyttää aina.
Pahimmillaan Suomessa pesi 1940-luvulla vain muutama kymmenen laulujoutsenparia. Nykyisin (2018) kanta arvioidaan 10.000 pariin (https://fi.wikipedia.org/wiki/Laulujoutsen), ja kanta kasvaa lähes 10% vuosittain (https://yle.fi/uutiset/3-10296540). Kannan kasvun myötä laulujoutsenelle sopivat pesäpaikat on vallattu hyvin eteläisintä Suomea myöten. Esimerkiksi Turun ympäristössä laulujoutsen pesii ihan mitättömillä veden valtaamilla vanhoilla hiekkakuopillakin, kun muita sopivia paikkoja ei ole.
Puujärvellä lalujoutsen pesinee myös, sopivat pesäpaikat lienevät järven lounaisosissa. Tiirasta ei juuri löydy pesintään viittaavia havaintoja Puujärveltä. Ainoa Tiiraan merkitty poikue on 28.9.2017, mutta tämäkin poikue on tietysti voinut tulla järvelle muualta. Poikuehavaintojen puute liittynee enemmän havainnoinnin puuttumiseen kuin pesimättömyyteen.
Laulujoutsen on lähimuuttaja eli se talvehtii Suomen lähialueilla, esimerkiksi talvisin sulana pysyvissä Itämeren eteläosissa. Se on aikainen muutolta saapuja ja viimeisiä muutolle lähtijöitä. Se viipyy Suomessa syksyllä niin pitkään kuin ravintoa löytyy. Syysmuutolle lähtö riippuu siis talven tulon ajankohdasta. Joskus syysmuutolle lähdetään vasta uudenvuoden jälkeen. Esimerkiksi Puujärven myöhäisin laulujoutsenhavainto on uudenvuoden päivältä 2016, jolloin Puujärven uimarannalta nähtiin sulassa 2 aikuista laulujoutsenta. Keväällä aikaisimmat linnut tulevat jo ennen järven sulamista ja kerääntyvät pelloille. Esimerkiksi Karjalohjan puhdistamon pellot keräävät aikaisia joutsenia jo maaliskuun alkupäivinä, jolloin järveltä ei välttämättä löydy edes pieniä sulapaikkoja. Puujärvi ei sula-aikanakaan ilmeisesti kerää suuria joutsenen syysmuuttoparvia.