Maatalouden fosforipäästöt

16.09.2019


Maa- ja metsätalouden fosforipäästöt uutisissa! Keskeinen aamun uutinen oli LUKE:n havainto, että nurmien fosforikuormasta on Suomessa pitkään käytetty liian suurta arviota (1,1 kg fosforia hehtaarilta vuodessa, ominaiskuormitusluku): Tuo luku on saatu eteläisen Suomen pienillä savisilla valuma-alueilla tehdyissä tutkimuksissa ja pätenee yhä täällä, mm. Puujärven valuma-alueella. Nyt esitetty uusi, reilut puolet pienempi arvio perustuu pohjoisempana tehtyihin uusiin mittauksiin.

Toisaalta nyt on myös huomattu, että metsäojituksesta aiheutuvat valumavesien ravinnepitoisuudet ovat sitä suuremmat, mitä enemmän suon ojittamisesta on kulunut aikaa. Tämä nostaa metsien osuutta fosforipäästöistä.

Juttu on YLE:n sivuilla