Piennar, suojakaista, suojavyöhyke

24.01.2020

Saven ja ravinteiden valumisen ehkäisemisessä keskeistä on muokatun maan (pelto, metsä) ja Luhjunojan väliin jätettäväkasvipeitteinen alue (piennar, suojakaista, suojavyöhyke).

  • Piennar on vähintään yhden metrin levyinen nurmikasvivaltainen kaista peltolohkon ja vesistön tai valtaojan välissä. Pientareen leveys mitataan ojan niskasta kasvulohkon suuntaan. Piennar saa olla kolme metriä leveä. Vilkku-hanke: Piennar vai suojakaista?  
  • Suojakaista on keskimäärin vähintään kolme metriä leveä monivuotisen nurmi-, heinä- tai niittykasvillisuuden peittämä kaista peltolohkon ja vesistön välissä. Suojakaista voi olla enintään 10 metriä leveä. Vilkku-hanke: Piennar vai suojakaista.
  • Ympäristötuki edellyttää kolme metriä leveitä suojakaistoja purovesistöjen varrelle. Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu.  
  • Suojavyöhykkeiden perustamiseen maanomistaja/maanviljelijä voi hakea erityistukea. Tietoa tukien hakemisesta on Ruokaviraston sivuilla.