Puujärven pohjaeläimistön tila

05.10.2022

Uudenmaan ELY-keskus seuraa pohjaeliöstön kehitystä Puujärvessä. Tähän liittyen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry on laatinut raportin "Pohjaeläimistön seuranta Uudenmaan järvillä 2019-2021" (Julkaisu 19/22). Alla lainauksia raportista!


Kuvaus Puujärvestä

Puujärvi on pinta-alaltaan Lohjan kaupungin alueella olevista järvistä toiseksi suuriin Lohjanjärven jälkeen, vain hieman Raaseporin ja Lohjan alueella olevaa Sammatin Enäjärveä pienempi. Puujärven pinta-ala on 645 ha. Ympäristöhallinnon tyypittelyssä Puujärvi kuuluu pieni- ja keskikokoisiin vähähumuksisiin järviin (Vh). Puujärven keskisyvyys on 8,3 m ja suurin syvyys noin 22 m. Järven valuma-alue 27,30 km2 on järven kokoon nähden melko pieni ja se koostuu pääasiassa metsistä ja viljelymaasta. Järven rannoilla on paljon vapaa-ajan asutusta ja sen virkistyskäyttöarvo hyväkuntoisena ja kirkasvetisenä järvenä on suuri. Järvellä toimii aktiivinen Puujärven vesiensuojeluyhdistys ry.


Puujärven pohjaeläinkoostumus

Puujärven keskeisen selänteen Pussisaaren syvänteestä 20-22 metrin syvyydeltä otettiin pohjaeläinnäytteet 16.11.2021. Näytteissä esiintyi seitsemän pohjaeläintaksonia. Chironomus anthracinus - ja Chironomus thummi -surviaissääsken toukat olivat runsaslukuisimmat taksonit ilmentäen keskiravinteista hieman ravinteisempaa pohjaa ja rehevyyttä. Puujärvellä esiintyi Chironomus dorsalis -toukka, joka POHJE-rekisterin mukaan on Chironomus-suvun harvinaisuus. Sitä on kuitenkin tavattu aikaisemmin juuri Puujärveltä samalla paikalla vuonna 2007 ja sen lisäksi vain Joensuusta Rauanjärveltä vuonna 2010 ja Porin sisäsaariston merialueelta vuonna 1997. Kaikki havainnot on tehty syvänteistä. Kohtalaisen hyvästä pohjan tilasta kertoi hernesimpukan (Pisidium henslo wanum) esiintyminen pohjalla, vaikkakin hyvin harvalukuisena. Syville pohjille ominaisia Potamothrix/Tubifex harvasukasmatoja oli melko runsaasti. Myös pari Chaoborus flavicans -sulkasääskeä ja Procladius sp. -surviais sääsken toukkaa oli näytteissä. Syvännepohjaeläinindekseistä PICM-indeksi luokitteli pohjaeläimistön tilan tyydyttäväksi, PMA-indeksi erinomaiseksi.

Puujärven syvännepohjaeläimistöstä on havaintoja vuosilta 2003, 2007 ja 2013. Pussisaaren syvänteen pohjaeläinkoostumus on vaihdellut melko paljon, mutta esimerkiksi nyt 2021 esiintyneitä taksoneita on tavattu aikaisemminkin. Vuonna 2003 Puujärvellä toteutettiin ensimmäinen ja varsin laaja pohjaeläinnäytteenotto. Havaintopaikkoja oli tällöin peräti kuusi ja mukana oli tässä raportissa mukana olevan Pussisaaren syvännepaikan (20-22 m) lisäksi myös kasvillisuusrannan edustalle ja kivikkorannalle sijoitettuja havaintopaikkoja. Vuonna 2003 Pussisaaren syvänteessä esiintyi erinomaista pohjan laatua ilmentäviä Sergentia coracina -surviaissääsken toukkia, jota ei nyt havaittu. Vuoden 2021 pohjaeläimistö ilmensi arvioni mukaan edelleen kuitenkin hyvää pohjan tilaa.

Yhteenvedossa raportin kirjoittaja Aki Miettinen toteaa Puujärven pohjaeliöstön olevan "hyvässä tilassa".Pekka Koivukoski