Puujärven vesistöennuste

24.09.2019

Puujärven vesitilanteesta löytyy paljon mielenkiintoista grafiikkaa ymparisto.fi -sivustolta. 

Tulkintaohjeet löytyvät sivuston oikeasta laidasta, mutta tässä lyhyt versio lainattuna heidän sivuiltaan: 

Vesistömallijärjestelmän laskentatuloksia esitetään monin tavoin sekä numeerisesti että visuaalisesti. Tässä tarkastellaan tärkeimpiä virtaama- ja vedenkorkeuskuvia sekä kerrotaan, mitä käyrät kuvissa tarkoittavat.

Vesistömalli laskee vesistöjen vedenkorkeuksia ja virtaamia sekä useita muita hydrologisia suureita tietyllä aikajaksolla säähavaintoihin ja -ennusteeseen sekä mahdolliseen säännöstelyyn perustuen. Ennusteajo koostuu kolmesta osasta. Historiajaksolla laskennassa käytetään havaintoja toteutuneesta vedenkorkeudesta, virtaamasta ja säästä. Nykyhetkestä 10 vuorokautta eteenpäin käytetään sääennustetta ja loput vuoden pituisesta ennusteesta tehdään käyttäen 52 vuoden säähavaintoja.