Raaseporilta 14000 € jätevesineuvontaan ja rannikon hoitoon

30.08.2020

Aamun Länskärin mukaan Raasepori on varannut vuoden 2021 talousarvioon 14000 € LUVY:n koordinoimiin vesiensuojeluhankkeisiin. Kunnanhallitus on päättänyt varata 4000 € haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan sekä 10000 € rannikkovesien kunnostamista koskevien pilottikohteiden valmistelun rahoitukseen.

PVSY:ssä seuraamme mielenkiinnolla Lohjan ja lähikuntien kannanottoja hajavesiongelmaan. Ympäristönsuojelulain mukaan herkkien alueiden, kuten Puujärven rannat, tuli saattaa vastaamaan peruspuhdistustasoa 31.10.2019 mennessä. Tuore juttu Inkoosta kertoo nykytilanteesta: "Siirtymäajan loppumisesta lähes vuosi, mutta jätevesijärjestelmä uusimatta?". Aiempina vuosina jätevesineuvontaa hoiti Linkki-hanke, jonka[PK1] neuvojat kiersivät Puujärven rantoja ja neuvoivat myös PVSY:n ständillä Puujärvipäivinä.

Pekka Koivukoski