Sisävesien särkisaalis voidaan viisinkertaistaan, rannikon ei

04.01.2020

Poimintoja Maaseudun tulevaisuuden (MT) artikkelista (3.1.2020, "Sisävesien särkisaalis voidaan viisinkertaistaan, rannikon ei"):

  • Syömällä kalaa voi keventää omaa ravinnekuormitustaan merkittävästi.
  • Särjen pyyntimäärä on mahdollista ainakin viisinkertaistaa 20 miljoonaan kiloon Suomen sisävesistä.
  • Särkikalat hyötyvät ilmastonmuutoksesta.
  • Arvokalakannat hyötyvät kilpailevien särkien pyynnistä.
  • Särkikalojen pyynnin tehostaminen sisävesissä parantaisi vesistöjen tilaa ja vähentäisi ravinnevalumia Itämereen.
  • Myös muikkusaaliin voisi kaksinkertaistaa ja ahvenenkin pyyntiä lisätä.
  • Korvaamalla puolet ruokavalionsa lihasta kalalla, pienenee oma ravinnejalanjälki jopa kolmella neljäsosalla.
  • John Nurmisen säätiön Baltic Fish -hankkeessa pyritään edistämään särkikalojen pyyntiä ja hyödyntämistä

Itämeren suojelu on saanut viime aikoina kiitettävästi huomiota. Fosforikuorman vähentämisessä olisi perusteltua aloittaa latvavesistä, kuten Puujärvi. Vähentämällä Puujärven ravinnekuormitusta hyötyy koko Itämereen laskeva Karjaanjoen vesistö, ja toki myös itse Itämeri.

Puujärvestä särkikalojen pyytäminen on olematonta. Kutuaikaan särkeä saisi helposti katiskoilla. Mitä, jos ensi keväänä pyyntiä lisättäisiin!