Syksy on kyntöjen aikaa

21.10.2020

Luhju-hankkeen keskeinen tavoite on vähentää ravinteiden, ennen kaikkea fosforin valumista Luhjunojasta Puujärveen. Hankkeessa on kirjattu seuraavia keinoja:

 • rakennekalkitus
 • maanparannuskuitujen levittäminen
 • pientareet, suojakaistat ja -vyöhykkeet
 • hiiliviljely & biohiili (hiiliviljely)
 • kasvipeitteisyyden lisääminen
 • suorakylvö
 • kerääjäkasvit
 • mikrobien kasvun edistäminen
 • junkkerointi
 • kevytmuokkaus
 • saostus
 • suodattimet
 • fosforin sitominen huokoiseen kalkkikiveen
 • hoitokalastus, vesikasvien poisto, levien kerääminen
 • kosteikot, tulvatasanteet, laskeutusaltaat, lietetaskut

Tietenkin näitä keinoja voi myös yhdistellä. Päivän YLE-uutisten jutussa kerrotaan Carbon Action-maatilasta, jossa kokeillaan uudistavaa (regeratiivistä) viljelytapaa. Maan muokkausta on kevennetty sekä näin kasvipeitteisyyttä on lisätty ja käytössä on useita muitakin yllä mainituista keinoista. Näistä on tarinaa myös Luhju-hankkeen sivulla. 

Tätä kirjoittaessani ulkona sataa. Vesiliukoisia ravinteita liuke­nee mustilta kyntöpelloilta enempi kuin kasvipeitteisiltä. Ja ojiinhan ne ravinteet valuvat. Lannoitteet ovat kalliita ja niiden valmistukseen tarvittavan fosforin hinta näytti tuoreen lehden (MT 19.10.20) mukaan olevan jopa nousussa. Ravinteiden pitäminen maaperässä on siis taloudellisesti kannattavaa. Toivottavasti tuleva talvi ei ole niin vetinen kuin edellinen!

Viljelijöiden on mahdollista saada korvausta peltojen pitämisestä talviaikaan kasvipeitteisenä.

Nykysäännöksillä viljelijöiden on tehtävä ympäristökorvauksen syysilmoitukset 30.10.20 mennessä. Syysilmoitus on pakollinen peltojen talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen sitoutuneille maanviljelijöille. Ilmoitus täytyy tehdä myös, jos korvausta on haettu vaikka lietelannan peltoon sijoittamiseen. Nitraattiasetuksen mukaan lantaa saa levittää pelloille vain lokakuun loppuun saakka. Näistä ja muista ympäristökorvausasioista kerrotaan Ruokaviraston sivuilla . Mutkikkailta säännöt maallikosta tuntuvat, ei käy kateeksi maanviljelijöitä!

Ympäristötukien perusteet ovat jatkuvassa muutostilassa. EU:n yhteisestä maatalouspolitiikasta äänestetään näinä päivinä. Syyskynnöt ovat yksi kiistellyistä asioista. Valmistellun kompromissin mukaan syyskynnöt olisivat edelleen sallittuja. Lopullisen päätöksen kyntämisestä tehnee jatkossakin maanviljelijä?


Kuvituskuva on otettu vesisateessa satunnaisen savisen pellon alapäästä koronasyksynä 2020.

Pekka Koivukoski