Tukkakoskelo

27.12.2020


Tukkakoskelo pesii Puujärvellä muutaman parin vahvuudella.  

Kevään aikaisin havainto: 24.4.2004
Syksyn viimeisin havainto: 28.9.2017
Suurin määrä: 28 lintua 13.7.2013

Tukkakoskelo pesii sisämaassa karuissa, kirkasvetisissä järvissä. Puujärvi on juuri tällainen ja tukkakoskelo on järvellä vakituinen pesijä. Alueella Puujärven saaristosta järven eteläosaan pesii vesilintulaskentojen perusteella vuosittain vähintään 4 paria. Järvellä joka vuosi tavattavien isojen poikueiden valossa pesintä onnistuuu monella naaralla hyvin. Puujärven hyvä tilanne on ilahduttava, sillä vuonna 2010 tukkakoskelo määriteltiin Suomessa silmälläpidettäväksi lajiksi: https://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/tukkakoskelo

Tukkakoskelo pesii kiven kolossa tai telkän tapaan pöntössä. Pesintään liittyy sama näädän uhka kuin telkälläkin, ja koskelon pöntön voi suojata kuten telkänpöntönkin.
Tukkakoskeloemolla voi usein olla merkillisen isoja poikueita hoidettavanaan. Esimerkiksi Puujärven havainto 28 linnusta (13.7.2013) on poikueesta, jossa oli yksi emolintu ja 27 saman vuoden poikasta. Nämä 27 eivät kaikki voi olla saman emon poikasia, vaan joko samaan pesään on muninut useampi naaras tai sitten jollakin tavalla useampi poikue on päätynyt yhden naaraan kaitsettavaksi. Tällaiset tapaukset ovat joillakin sorsalinnuilla aika tavallisia ja varsinkin koskeloilla. 

Tukkakoskelokoiras on varsin komea ja korea ilmestys: https://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/tukkakoskelo. Puujärvellä juhlapukuisia koiraita pääsee näkemään lähinnä keväällä ja alkukesästä, sillä koiraat jättävät Puujärven, kun naaras on muninut kaikki munansa ja ryhtynyt hautomaan.