Urakkaneuvottelut Satakielikosteikon kaivuusta alkoivat

23.11.2019

Kaivuusta on käyty 15.11.2019 päättynyt urakkakilpailu. Tarjouksia saatiin kolmelta urakoitsijalta. Puujärven vesiensuojeluyhdistyksen hallitus valitsi Luhju-hankkeen ohjausryhmän esityksestä urakkaneuvottelut käytäväksi salolaisen Kaivinkoneurakointi Lönnqvist Oy:n kanssa.