Vedenlaadun seurantaa automatisoidaan virtavesissä

09.07.2020

LUVY:n ylläpitämältä Vesientila-sivuston "Vedenlaadun seuranta"-sivulta pääsee katsomaan reaaliaikaista vedenlaadun tarkkailua muutamissa virtavesissä.

PVSY:llä on mittareita, jolla näytteistä voi määrittää joitain vedenlaadun parametrejä (mm. johtokyky ja pH). Mittauksia tehdään ajoittain voimavarojen mukaan. Kyllä tavoitteeksi pitää ottaa seuranta jatkuvatoimisilla ja mielellään verkkoon raportoivilla mittareilla. Toistaiseksi viimeksi mainitut ovat liian kalliita, mutta seurataan tilannetta ... 

Pekka Koivukoski