Vesikasvien niitosta

25.09.2019


Vesikasveja voi teknisesti poistaa niin kesällä kuin talvellakin.

Kaislojen niitto sinällään on sen projektin helppo osa. Kaislojen kerääminen on se hankalampi osuus, joka on aina tehtävä. Niitettyä kasvustoa ei saa jättää keräämättä.

Ympäristöhalllinnon sivulla (www.ymparisto.fi) kerrotaan vesikasvien poiston ja niiton ilmoitusvelvollisuudesta:

"Koneellisesta vesikasvien niitosta tai poistosta tulee ilmoittaa 30 vrk:ta ennen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ja vesialueen omistajalle. Laajaan vesikasvien niittoon saatetaan tarvita aluehallintoviraston lupa. Laajoja niittoja suunniteltaessa tulee niittokohteelta tehdä perusteellinen kasvillisuuskartoitus. Jos niittoja aiotaan tehdä suojelualueilla, ne tulee suunnitella viranomaisten kanssa yhteistyössä."

Puujärvessä vesialueen omistaa oman kylän kalastus- tai osakaskunta, jolla on päätösvalta vesialueelle tehtävissä toimissa, niin kaislojen niitossa kuin ruoppauksissa tai lämmönkeräysputkien sijoittamisessakin.

Pekka Koivukoski