Vesilintulaskennat 2019-2020

30.12.2020

Luonnontieteellisen museon organisoima vesilintulaskenta Puujärvellä. 

Olemme vuosina 2019 ja 2020 suorittaneet Tuomo Rahkon kanssa Luonnontieteellisen museon organisoiman vesilintulaskennan Puujärvellä. Tarkoitus on toistaa laskenta joka vuosi toukokuussa.   

Laskennoissa olemme havainnoineet vesilintuja seuraavasti - lajinimeä seuraava numero on arvio pesivistä pareista (kuikalla ja laulujoutsenella luvut tarkoittavat pariutuneiden lintujen määrää, ei välttämättä pesintöjen määrää):

                     18.5.2019     12.5.2020

Sinisorsa             14                11
Telkkä                  8                 7
Isokoskelo           11                 1
Kuikka                  8                5
Härkälintu            8                11
Laulujoutsen        1                 4
Kyhmyjoutsen      -                  1
Kanadanhanhi     11                 7
Tukkakoskelo      4                 4
Kalalokki            32              60
Selkälokki            8               12
Naurulokki            -                 3 
Harmaalokki         -                 2
Kalatiira               10              25
Rantasipi             15              26
Meriharakka         -                  1

Parimäärä ei ole välttämättä sama asia kuin pesintöjä yrittävien parien määrä. Esimerkiksi kuikalla, laulujoutsenella ja kyhmyjoutsenella pariskunnat saattavat vain viettää aikaa järvellä ilman pesimisaikomusta. Lokkien isot erot vuosien välillä johtuvat siitä, että 2019 laskimme lokit eri tavalla kuin 2020 alkaen. 

Todennäköinen kuikanpesien määrä alueella on 3-4. Pienoinen pettymys laskennoissa on ollut härkälintujen määrä (vertaa tällä sivustolla Härkälinnun kohdalla esitettyihin 2000-luvun alun parimääräarvioihin, jopa yli 30 paria). Ehkä emme ole osanneet aloittelevina vesilintulaskijoina havainnoida härkälintuja oikein. Tai sitten kanta on pienentynyt rajusti. Laskenta-alueena on ollut Puujärven eteläosa linjan Merkniemi-"saaristo"-kirkkoranta eteläpuolelta.