Vesistöystävällistä puutarhanhoitoa

03.07.2020

Puujärven on luontaisesti karu järvi. Vesi järvessä vaihtuu hitaasti ja järveä rasittaa ennen kaikkea ulkoinen ravinnekuormitus. Hajajätevesien ja laskuojien ohella ravinteita (typpi, fosfori) tulee veteen pintavaluntana pihoilta. Tähänkin järveä rehevöittävään valuntaan voidaan kuitenkin vaikuttaa.

Verkossa on uusia ohjeita vesistöystävälliseen puutarhanhoitoon:

Alla oleva kuva on Satakielikosteikon rannalta, jossa pyritään niittymäisyyteen. Vieraslaji lupiini on vallannut niityn, joka ei toki ole tavoite. Toisaalta lupiini vahvajuurisena kasvina sitoo hyvin savea, joten siihen ei juuri nyt uskalleta kajota.