Ajankohtaista

Klikkaa alta otsikkoa näpäyttämällä 

Puujärven vesiensuojeluyhdistyksen uutisia, vesiensuojeluun liittyviä blogikirjoituksia, linkkejä ja tapahtumia.  

Puujärven on luontaisesti karu järvi. Vesi järvessä vaihtuu hitaasti ja järveä rasittaa ennen kaikkea ulkoinen ravinnekuormitus. Hajajätevesien ja laskuojien ohella ravinteita (typpi, fosfori) tulee veteen pintavaluntana pihoilta. Tähänkin järveä rehevöittävään valuntaan voidaan kuitenkin vaikuttaa.

PVSY:n Luhju-hanke piti Satakielikosteikolla piti viikonloppuna parit talkoot ja paikallinen yrittäjä Panu Rautiainen (Konetyö Rautiainen) ruoppasi ns. "Vanhan väylän". Näin vesi saatiin paremmin kiertämään talvella kaivettuihin lasketusaltaisiin ja kosteikko-osioihin. Veden vauhti hidastuu Satakielikosteikossa ja kiintoainesta (savea) ja...

Pintaveden lämpötila on Puujärven aurinkoisilla rannoilla on n. 25 C-astetta. Sisävesissä on havaittu sinilevää eri puolella Etelä- ja Keski-Suomea. Puujärvestäkin tuli äsken parista paikasta ilmoitus pienestä määrästä sinilevää. Kannattaa muistaa, että leväesiintymistä noin puolet on myrkyllisiä.

Haja-asutusalueilla, kuten Puujärven valuma-alueella asukkaat ovat itse velvollisia huolehtimaan omasta talousveden hankinnasta, jätevesien käsittelystä ja niiden pois johtamisesta.

Kuvan lumipalloheisien takana on juhannusruusuja, jotka olivat hieman hätäisiä tänä kesänä. Juhannuksena vesillä ei ole kiire!

Viime päivinä on ollut tuuletonta, eikä ole kunnolla satanut. Männyt ovat kukkineet runsaasti ja levittäneet siitepölyä. Järven suojaisiin paikkoihin on jäänyt siitepölyä, joka sotkee mädätessään veden.