Jätevesitoimilla yhteys Puujärvenkin hyvinvointiin

31.03.2021

Lumen ja roudan sulaessa on hyvä pohtia, ovatko kiinteistön jätevesijärjestelmät kunnossa. Haja-asutuksen jäteveden käsittelyä koskevan uudistetun lainsäädännön myötä rantakiinteistöjen jätevesijärjestelmien piti olla kunnossa 31.10.2019 mennessä. Edelleen ajankohtaisten vanhoja juttuja:

Iltalehdessä on haastateltu Valonian vesitutkija Jarkko Lekaa lukemisen arvoisessa jutussa:

"Jätevesitoimilla selkeä yhteys pohjavesien ja vesistöjen hyvinvointiin - vesitutkija kannustaa panostamaan nykyaikaisiin jätevesijärjestelmiin

Valonia on naapurimaakunnan, Varsinais-Suomen kuntien yhteinen puolueeton kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio. 

Valuma-alueelta virtaa näinä aikoina sulamisvesiä Puujärveen. Suurimmassa laskuojassa, Luhjunojassa virtaama on kasvanut, mutta kevättulvaa vielä odotellaan. Satakielikosteikosta tänään otetusta kuvasta nähdään, että kosteikko alkaa olla jo sula. Uomissa uiskenteli muutama sinisorsa ja telkkä, mutten niitä onnistunut kännykän kuvaan saamaan.

Laskuojien ja haja(jäte)vesien tuomat ravinteet ovat keskeinen syy levien kasvuun Puujärvessä. Sisäinen kuormitus ei yleisen käsityksen mukaan ole järvessä vielä merkittävää. Toki auringonpaistetta ja lämpöäkin levät kasvaakseen tarvitsevat, mutta eiköhän niitäkin tulevana kesänä saada!  


Pekka Koivukoski