Luhjunojan yläjuoksulla muotoiltiin ojaa

11.03.2021

Osana Puujärven vesiensuojeluyhdistyksen Luhju-hanketta muotoiltiin alkuviikosta ojaa noin 200 metriä. Ylemmässä kuvassa on kaivun tehneen Suomen Kaivutekniikka Oy:n pitkäpuominen kaivuri työssä. Hyvän kaivusään etsiminen näissä hankkeissa on aina ongelma, mutta Kari Ahlforsin joustavan asenteen ansiosta hyvä kaivuilmakin löydettiin. Kiitos Kari!

Ojaan kaivettiin pari syvempää kohtaa (laskeutusaltaat), joissa kohdissa veden virtaus hidastuu ja mahdollinen kiintoaines ja ravinteet painuvat pohjaan (lietetaskut). Laskeutusaltaiden ulkopuolella oja muotoiltiin 2-tasoiseksi. Korkean veden aikaan vesi pääsee nousemaan ylemmälle "hyllylle". Vedenpinnan korkeuteen kaivu ei vaikuta, mutta tilaa vedelle kaivulla saatiin lisää. Toiveena on saada oja taas viherpeitteiseksi mahdollisimman pian.

Ojan kaivurin puoleiselta reunalta alkaa pelto, jolla jatkossa Aberdeen-Angus -lihakarjaa kasvattava Vesiniityntila viljelee emolehmille luomurehua. Luomutuotanto pellolla on uutta. Jatkossa peltoa ei tarvitse kyntää joka vuosi, vaan tilan emäntä Jenni arvelee, että kyntö joka kuudes vuosi riittää. Näinkin saadaan ojaan valuvan kiintoaineksen ja ravinteiden valumista vähennetyksi. Ja luomuviljelyssähän ei myrkkyjä käytetä! Kiitos Jennille ja Laurille yhteistyöstä!

Alemmassa kuvassa on kaivettua, vielä viimeistelemätöntä ojaa alimman laskeutusaltaan kohdalta. Kesäksi kaivutyötä viimeistellään istuttamalla pientareelle ja 2-tasouoman hyllylle kasveja - kenties pörriäisillekin sopivia kukkia!


Pekka Koivukoski