Rannan ruoppaus

15.10.2020

Rannan koneellisesta ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloitusajankohtaa. Tarkemmin Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelussa!

Vesialueet Puujärvellä omistaa yleensä osakaskunta, jolla on siis päätösvalta vesialueelle tehtävissä toimissa, niin kaislojen niitossa kuin ruoppauksissa tai lämmönkeräysputkien sijoittamisessakin. Puujärvellä on useampia osakaskuntia.


Pekka Koivukoski