Satakielikosteikon kaivaminen kiinnostaa

18.11.2019

Satakielikosteikon kaivamiseen tarvitaan osaamista sekä pitkäpuominen tai uiva kaivuri. Tarjousten jättöaika loppui viime viikkoon ja tarjouksia tuli. Hankkeen ohjausryhmä valmistelee Puujärven vesiensuojeluyhdistyksen hallitukselle pikimiten esityksen urakoitsijan valitsemiseksi.

Luhjunojan tulviminen on tuonut savista vettä Puujärven pohjoisosiin. Satakielikosteikon lisäksi Luhju-hankkeessa valmistellaan myös ojan muotoilua yläjuoksulla. Näillä toimenpiteillä saven ja ravinteiden tulemista saadaan kenties hieman hidastettua, mutta lisätoimia tulevina vuosina tullaan vielä tarvitsemaan.